extrading
Enter partner code
14294088
for assistance
4.9/5

4.9/5

Why can’t Exness withdrawal problems? The simplest fix

exness
4.9/5

4.9/5

Why can’t Exness withdrawal problems? The simplest fix

Exness.com is known as one of the leading trading platforms in the Forex market. The number of investors on the Exness trading exchange is extremely large, so problems often occur such as: being unable to log in, unable to withdraw money, etc. So why can’t Exness withdrawal problems? Let’s join EX Trading to find out the reasons and solutions through the following article.

Reasons why Exness withdrawal problems

Exness’s inability to withdraw money can be due to many reasons from both users and system errors on Exness. To fix it, you need to clearly understand the reason why you cannot withdraw money on Exness. The following are the most common reasons that investors often encounter.

1. Different deposit and withdrawal methods

According to Exness regulations, you need to deposit and withdraw money with the same method. Therefore, traders often deposit and withdraw funds differently from the original payment method. Therefore, investors need to pay attention to the initial deposit method they choose. 

If the initial withdrawal channel is wrong, the system will immediately report an error and you cannot withdraw money. In particular, when you deposit with a Visa/Mastercard, you must also use this card when withdrawing. 

Withdraw Exness money
Withdraw Exness money

2. Withdrawal exceeding account balance

One of the reasons why you cannot withdraw money is because you forget to check your account balance. If your current balance is not enough, your withdrawal will not be made at all.

In particular, some pre-set trading orders can lead to your balance being negative without your knowledge. Therefore, you should close all trading orders and carefully check the balance to avoid the above situation.

3. Withdraw money Exness the minimum allowable limit

Currently, most withdrawal methods on the Exness exchange have a minimum withdrawal level. Simply put, if you exceed this limit, withdrawals will not be possible.

Therefore, you should clearly understand the minimum withdrawal regulations of Exness before making any transaction. Additionally, you can also increase your account’s withdrawal limit to easily fix this error. Because the Exness broker leverage system is high, it is advantageous for customers to deposit small amounts.

Withdrawal exceeding the minimum allowed limit
Withdrawal exceeding the minimum allowed limit

See more: Open Exness Account: Latest guide for new traders 

4. Exness system error

Sometimes the Exness trading platform will need maintenance time to provide the best experience for investors. Therefore, when making transactions during this period, system errors will often occur.

Specifically, you will not be able to log in to Exness whether you want to deposit or withdraw money. With Exness system error, you need to wait for Exness to fix this problem without worrying. If you have any problems, you can contact the Exness support team.

5. The account is locked for transactions

Some investors encounter situations where their accounts are locked or deleted for some reason, so Exness withdrawal problems. This is considered one of the main reasons why users cannot withdraw money on Exness.

Payment methods using bank cards and locked e-wallets also lead to this situation. To fix it, you should contact your bank or Exness support team to unlock your account. After this step, you can completely withdraw money quickly.

Currently, Exness does not support withdrawals to third parties. If you withdraw money from the wrong main account, your transaction will not be possible.

Exness withdrawal problems because the account is locked
Exness withdrawal problems because the account is locked

How to fix the error of not being able to withdraw money

It is known that Exness is the leading trading exchange in the foreign exchange market – Forex. In cases where money cannot be withdrawn from Exness, what should be done as quickly as possible? Below are some notes to help you fix errors when Exness withdrawal problems:

 • Carefully check which errors you encounter (the errors mentioned above) and then choose the best solution.
 • Check your current balance information to ensure the amount you want to withdraw is sufficient.
 • Check the status of Exness, bank, and e-wallet accounts to see if they are locked or not.
 • Check pending orders to avoid a negative account balance.
 • Call Exness support for a quick fix.

Contact information for the Exness trading platform:

 • Email: support@exness.com.
 • Phone: 18006371.

Information that you must provide to the Exness support team:

 • Account number on Exness trading platform.
 • The types of payment methods you choose to withdraw money from.
 • Evidence of the error you encountered (screenshot or error message).
Exness cannot withdraw money, please contact the exchange team for assistance
Exness cannot withdraw money, please contact the exchange team for assistance

Some questions related to the problem of Exness withdrawal problems

Below are answers to some frequently asked questions from customers to better understand the problem of not being able to withdraw money on Exness. Please follow the detailed questions and answers below!

1. Time to withdraw money using Visa and Mastercard?

Most traders’ withdrawal requests are processed immediately by Exness. Your withdrawal request will be sent to Exness and immediately transferred to your bank.

Withdrawal time will depend on your bank, usually lasting from 1 to 14 days. Among them, Visa and Mastercard cards will take the most processing time for transactions like this.

Currently, the Exness exchange supports 24/7 withdrawals, so you can withdraw money anytime, anywhere. The average request and processing time of Exness exchange is about 24 hours.

However, for some cards such as Visa or Mastercard, it will take longer than the above time. Therefore, you should pay attention and come up with a reasonable deposit or withdrawal plan.

Withdrawal time using Visa and Mastercard cards
Withdrawal time using Visa and Mastercard cards

2. Are there any fees for withdrawing money on the Exness exchange?

For all accounts on Exness, your withdrawals will be completely fee-free. Some banks or e-wallets will have withdrawal fees according to their regulations. You need to clearly understand the fees of the above subjects.

However, some withdrawal transactions broker Exness review that have fees support transaction times of only 30 minutes.

See more: Exness Broker Review: Strengths and Weaknesses to know

3. What is the minimum withdrawal level on Exness?

For the minimum withdrawal level, Exness offers specific regulations for each method. Each form of withdrawal will have a completely different minimum withdrawal level. Currently, the minimum withdrawal level for e-wallets and Visa/Master cards is relatively low, other methods have a withdrawal level of more than 10 USD or more.

Note, that if your account has only deposited money without making any transactions, you cannot withdraw money in this case. You need to understand this clearly to avoid problems related to Exness withdrawal problems.

Conclude

The content above is all detailed information about the reasons why Exness withdrawal problems. Besides, the article also mentions how to fix these errors. Hopefully, the entire article above will bring you the most useful information. If you have any questions, please contact EX Trading‘s care team to receive timely advice.

FAQ

Mrs. Lina

Mrs. Lina

Exness Expert

Share the article

Rate the article

5/5 – (2 votes)

Không. Exness là một trong những sàn Forex uy tín nhất hiện nay. Exness được cấp phép và quản lý bởi các cơ quan quản lý quốc tế hàng đầu như FSA, CBCS, FSC, FSCA, CySEC, FCA, CMA. Các cơ quan này sẽ chịu trách nhiệm quản lý và giám sát hoạt động của Exness. Bảo đảm tính minh bạch và an toàn tài chính.

Exness là một trong những sàn Forex uy tín và được ưu chuộng nhất hiện nay. Exness được thành lập năm 2008, có trụ sở chính tại: Số 1, Đường Siafi, Tòa nhà Porto Bello, Văn phòng 401 Thành phố Limassol, cộng hoà Séc – đất nước tập trung nhiều công ty tài chính lớn nhất thế giới. Exness được biết đến nhờ khả năng khớp lệnh nhanh chóng, an toàn, lịch sử giá minh bạch.

Mức nạp tiền tối thiểu của sàn Exness sẽ tùy thuộc vào mỗi loại tài khoản. Với tài khoản tiêu chuẩn, số tiền nạp tối thiểu phụ thuộc vào từng phương thức thanh toán, nhưng thông thường là 10$. Với tài khoản chuyên nghiệp, tiền nạp tối thiểu là 200$.

Sàn Exness áp dụng cơ chế rút tiền tự động nên việc xét duyệt và rút tiền cũng nhanh hơn các sàn khác. Hầu hết các giao dịch rút tiền tại sàn Exness đều được xử lý trong vài giây và bạn hoàn toàn có thể rút tiền vào cuối tuần.

Thời gian rút tiền Exness cụ thể như sau:

 • Rút tiền qua ví điện tử Skill, Neteller, Tether, USD Coin: thời gian xử lý tức thì.
 • Rút tiền qua Internet Banking, ngân lượng: trong vòng 24 giờ.

Bạn sẽ không nạp được tiền từ sàn Exness vì một trong các lỗi sau:

 • Tài khoản Exness chưa được xác minh
 • Nạp chưa đáp ứng đủ số tiền nạp tối thiểu.
 • Phương thức thanh toán giới hạn khoản tiền bạn nạp vào.
 • Phương thức thanh toán không hỗ trợ hoặc không khả dụng ở khu vực bạn sinh sống..

Bạn sẽ không rút được tiền từ sàn Exness vì một trong các lỗi sau:

 • Lỗi hệ thống đang bảo trì
 • Không đủ số tiền rút tối thiểu
 • Nạp và rút tiền không cùng phương thức
 • Tài khoản nhận tiền bị khóa
 • Thực hiện hai lệnh rút tiền cùng lúc….

Để giao dịch trên sàn Exness, bạn cần thực hiện theo các bước sau đây:

 • Bước 1: Đăng ký tài khoản Exness.
 • Bước 2: Nạp tiền vào tài khoản.
 • Bước 3: Đăng nhập tài khoản trên MT4/MT5
 • Bước 4: Tiến hành giao dịch.

     Advantages of Exness

 • Year of establishment: 2008
 • License: FSA, CySEC, FCA, FSC, FSCA, CBCS
 • Low commission fees
 • Leverage 1: infinity
 • Fastest deposit and withdrawal

Related articles

Exness logo
Enter partner code
14294088
for assistance

Get trading support tools.

Please leave your email address. We will send it to you within the next 48 hours.

Đăng ký nhận thông tin mới