extrading
Enter partner code
14294088
for assistance
4.9/5

4.9/5

Exness Trading Hours: What Traders Need to Know

exness
4.9/5

4.9/5

Exness Trading Hours: What Traders Need to Know

Are you learning about Exness trading hours? Want to know when is the best time to trade on this exchange? EX Trading will provide you with useful information about Exness trading hours, examples of tools, and factors affecting trading hours on Exness.

Introducing Exness trading hours

Exness trading hours are the times when you can buy and sell financial instruments on the Exness platform. There are many types of financial instruments, such as forex, cryptocurrency CFDs, commodities, stocks, and indices. Trading hours are not fixed but depend on the type of financial instrument you trade, your time zone, the day of the week, and important economic events.

You can check the trading hours of various financial instruments on the Exness website or your trading platform. You can also see Exness holidays or the exchange’s activities during holidays on the Exness website.

Exness trading hours
Exness trading hours

Examples of forex and cryptocurrency CFD trading hours on Exness

Here are some examples of forex and cryptocurrency CFD trading hours on Exness:

 • Forex trading hours on Exness are May 24, from 4:05 a.m. Monday to 6 a.m. Saturday (some countries time). This market has the highest liquidity in the world. You can trade different currency pairs with continuous price fluctuations.
 • Cryptocurrency CFD trading hours on Exness are 24/7, with no breaks during the day. This is an emerging and attractive market. You can trade digital currencies like Bitcoin, Ethereum, Litecoin, and many others with high leverage and low costs.
Examples of forex and cryptocurrency CFD trading hours on Exness
Examples of forex and cryptocurrency CFD trading hours on Exness

Examples of trading hours for commodities, stocks, and indices on Exness

Here are some examples of Exness trading hours for commodities, stocks, and indices on Exness:

 • Commodity trading hours on Exness vary depending on the type of commodity you trade. For example, gold and silver trading hours are from 5:05 a.m. Monday to 4:00 a.m. Saturday. With a one-hour break during the day from 4  a.m. to 5 a.m. This is a market that allows you to trade high-value and stable products such as precious metals and energies.
 • Stock trading hours on Exness are from 10:40 p.m. Monday to 2:45 a.m. Saturday. With a one-hour break during the day from 2:45 a.m. to 8:40 p.m. This is a market that allows you to trade stock CFDs of major companies such as Apple, Google, Facebook, and many others with low costs and high liquidity.
 • Exness index trading hours vary depending on the type of index you trade. For example, trading hours for the S&P 500 index are from 5:10 a.m. Monday to 3:45 a.m. Saturday, with a break during the day from 3:45 a.m. to 5:10 a.m. This is a market that allows you to trade index CFDs of major stock markets such as the US, UK, Japan, and many other countries with high leverage and large price fluctuations.

See more: Open Exness Account: Latest guide for new traders

Factors affecting Exness trading hours

Exness trading hours are affected by many factors. Eg:

Element How to determine For example
time zone Add or subtract Exness hours from your time zone. Pay attention to summer and winter. Add 7 hours to Exness timeSummer: exchange opens from 4:05 a.m. Monday to 6:00 a.m. Saturday. Winter: exchange opens from 5:05 a.m. Monday to 7:00 a.m. Saturday.
Day of the week Check when the exchange opens and closes. Check when the tools are off or not working. The exchange opens on Sunday (21:05) and closes on Friday (20:59) according to summer GMT+0. In winter, the exchange opens on Sunday (22:05) and closes on Friday (21:59) according to GMT+0. Forex trades 24/5, cryptocurrency CFDs trade 24/7, and commodities, stocks, and indices trade hourly for specific markets.
Economic events Use the economic calendar to track important events. For example, central bank meetings, economic reports, elections, and wars. For example, on July 15, 2023, there is a Fed meeting. This is an important event that can affect the price of USD and related currency pairs. You can view the economic calendar on the Exness website or other websites such as investing.com, forexfactory.com, dll.

The pros and cons of trading at different times on Exness

Exness trading hours have different pros and cons. Depending on the type of financial instrument you trade, price volatility, market liquidity, and transaction costs. Some pros and cons of trading at different trading hours on Exness are:

Transaction time Advantage Defect
Daytime High liquidity, low spread, fast order matching High price volatility, high risk, high competition
Night Low price volatility, low risk, little competition Low liquidity, high spread, slow order matching
Weekend Cryptocurrency CFDs can be traded, unaffected by economic events Cannot trade forex, low liquidity, high spread
Holiday Cryptocurrency CFDs can be traded, unaffected by economic events Cannot trade forex, commodities, stocks, and indices, low liquidity, high spreads

However, you can also:

 • You may have difficulty trading during times of high price volatility in the market. You can trade with high leverage, and high risk and lose a lot of money if you do not manage risk well.
 • You can miss trading opportunities when you don’t monitor the market constantly. You may not be able to react in time when there are important economic events when trading sessions overlap, or when there is news that affects investor psychology.
 • You may incur high transaction costs when trading at times of low market liquidity. You can trade with high spreads, slow order execution, and lots of slippage.
Exness trading hours at different times
Exness trading hours at different times

See more: What is Exness: Overview Review of Platform for Newbies

Conclude

Exness trading hours are an important concept. It depends on many factors. For example, type of financial instrument, time zone, day of the week, and economic event. Trading at different times has advantages and disadvantages. It is related to the type of financial instrument, price fluctuations, liquidity, and transaction costs. You should choose a reasonable trading time. You should take advantage of opportunities when prices fluctuate greatly. You should reduce costs when liquidity is high.

Frequently asked questions

 1. Can I trade forex on weekends?

No, you cannot trade forex on weekends. For forex trading hours are May 24, from 4:05 a.m. Monday to 6:00 a.m. Saturday. You can only trade on the forex market on one of the days of the week.

 1. Can I trade cryptocurrency CFDs on holidays?

Yes, you can trade cryptocurrency CFDs on holidays. Cryptocurrency CFD trading hours on Exness are 24/7, with no breaks during the day. You can trade cryptocurrency CFDs whenever you want.

 1. Which session should I trade for the most profit?

Which trading session is most profitable depends on the type of financial instrument you trade, your strategy, price volatility, market liquidity, and trading costs.

 1. Can I trade on Exness using my phone?

Yes, you can trade on Exness using your phone. You just need to download the Exness Trader application on the App Store or Google Play. You can log in, deposit money, withdraw money, open and close orders, view transaction history, and many other features on the application.

FAQ

Mrs. Lina

Mrs. Lina

Exness Expert

Share the article

Rate the article

5/5 – (1 vote)

Không. Exness là một trong những sàn Forex uy tín nhất hiện nay. Exness được cấp phép và quản lý bởi các cơ quan quản lý quốc tế hàng đầu như FSA, CBCS, FSC, FSCA, CySEC, FCA, CMA. Các cơ quan này sẽ chịu trách nhiệm quản lý và giám sát hoạt động của Exness. Bảo đảm tính minh bạch và an toàn tài chính.

Exness là một trong những sàn Forex uy tín và được ưu chuộng nhất hiện nay. Exness được thành lập năm 2008, có trụ sở chính tại: Số 1, Đường Siafi, Tòa nhà Porto Bello, Văn phòng 401 Thành phố Limassol, cộng hoà Séc – đất nước tập trung nhiều công ty tài chính lớn nhất thế giới. Exness được biết đến nhờ khả năng khớp lệnh nhanh chóng, an toàn, lịch sử giá minh bạch.

Mức nạp tiền tối thiểu của sàn Exness sẽ tùy thuộc vào mỗi loại tài khoản. Với tài khoản tiêu chuẩn, số tiền nạp tối thiểu phụ thuộc vào từng phương thức thanh toán, nhưng thông thường là 10$. Với tài khoản chuyên nghiệp, tiền nạp tối thiểu là 200$.

Sàn Exness áp dụng cơ chế rút tiền tự động nên việc xét duyệt và rút tiền cũng nhanh hơn các sàn khác. Hầu hết các giao dịch rút tiền tại sàn Exness đều được xử lý trong vài giây và bạn hoàn toàn có thể rút tiền vào cuối tuần.

Thời gian rút tiền Exness cụ thể như sau:

 • Rút tiền qua ví điện tử Skill, Neteller, Tether, USD Coin: thời gian xử lý tức thì.
 • Rút tiền qua Internet Banking, ngân lượng: trong vòng 24 giờ.

Bạn sẽ không nạp được tiền từ sàn Exness vì một trong các lỗi sau:

 • Tài khoản Exness chưa được xác minh
 • Nạp chưa đáp ứng đủ số tiền nạp tối thiểu.
 • Phương thức thanh toán giới hạn khoản tiền bạn nạp vào.
 • Phương thức thanh toán không hỗ trợ hoặc không khả dụng ở khu vực bạn sinh sống..

Bạn sẽ không rút được tiền từ sàn Exness vì một trong các lỗi sau:

 • Lỗi hệ thống đang bảo trì
 • Không đủ số tiền rút tối thiểu
 • Nạp và rút tiền không cùng phương thức
 • Tài khoản nhận tiền bị khóa
 • Thực hiện hai lệnh rút tiền cùng lúc….

Để giao dịch trên sàn Exness, bạn cần thực hiện theo các bước sau đây:

 • Bước 1: Đăng ký tài khoản Exness.
 • Bước 2: Nạp tiền vào tài khoản.
 • Bước 3: Đăng nhập tài khoản trên MT4/MT5
 • Bước 4: Tiến hành giao dịch.

     Advantages of Exness

 • Year of establishment: 2008
 • License: FSA, CySEC, FCA, FSC, FSCA, CBCS
 • Low commission fees
 • Leverage 1: infinity
 • Fastest deposit and withdrawal

Related articles

Exness logo
Enter partner code
14294088
for assistance

Get trading support tools.

Please leave your email address. We will send it to you within the next 48 hours.

Đăng ký nhận thông tin mới