extrading
Enter partner code
14294088
for assistance
4.9/5

4.9/5

The Reason Exness changed domain name and the Problems

exness
4.9/5

4.9/5

The Reason Exness changed domain name and the Problems

Recently, many investors accessing the website exness.com were blocked and were asked to log in to a new website. This makes many investors confused because they do not know what Exness problems are facing. So what is the truth about this Exness changed domain name issue? Does it cause any difficulties for traders? Does it cause traders any difficulties? Join EX Trading to learn more about this error in Exness.

Why did Exness change the domain name?

Changing the domain name of Forex exchanges in general. And Exness exchange in particular can come from many different reasons. In its transaction history, Exness has changed domain names at least 5 times. This has sparked attention and curiosity among the trading and investor community. Some of the reasons why Exness changed the domain name include:   

Because Exness is blocked in some countries

One of the reasons leading to Exness changing domain name is political and legal issues in some countries, Transactions are blocked in some countries, causing great pressure on Exness. And forcing the exchange to change the domain name to avoid being banned from access. This helps Exness to still maintain normal operations. While still ensuring the customer’s transaction process is stable.

Exness changed the domain name because the exchange is blocked in some countries
Exness changed the domain name because the exchange is blocked in some countries

Exness is not accessible

Technical problems or system errors are also among the problems that can cause Exness to decide to change the domain name. These errors prevent Exness users from accessing the Exness website or trading platform. Seriously it affects experience and damages reputation. In this case, changing the domain name is one way to fix this problem. And ensure transactions on the exchange operate smoothly.

Because the system on the Exness exchange is faulty

System and technology problems are problems that any exchange can encounter. When a system error occurs, Exness affects the user’s ability to conduct transactions. Exness changed the domain name to deploy technical solutions or upgrade the system more easily.

>>>See more: Exness Trading discovers the best trading platform

Did the Exness change in domain name affect transactions?

Changing the domain name may affect the trading process of investors. Especially during the transition period from the old website to the new website. However, the exchange will provide detailed instructions and technical support to help users adapt to the change. This process is done carefully to ensure Exness login. Use of services and transaction activities still take place normally.

Even if the exchange changes its domain name, you can still trade normally with the new domain name
Even if the exchange changes its domain name, you can still trade normally with the new domain name

What to do when Exness problems?

When Exness changed domain name investors had many questions surrounding the change. Typically: how to log in to Exness, why can’t Exness be accessed, what are the operations and transactions at the new website? Therefore, users need to take note of the following steps to continue participating in transactions smoothly and safely. Here are some basic guidelines you should apply:  

Log in to Exness with your new domain name

After Exness problems investors need to update the new domain name information. And then can access the Exness website and trading platform. When logging into Exness on a new domain name. The exchange will ask for your old login name and password along with confirmation of information to secure your account.

Click on access with the new domain name and log in as usual
Click on access with the new domain name and log in as usual

>>>See more: Create Exness Account: Instructions for on your phone

Instructions for changing IP using a phone application

For Exness mobile app. Traders need to change their IP address to access after Exness changed domain name Changing IP is very simple, users just need to download and install a VPN application. For example, App VPN – Proxy Unlimited or App 1.1.1.1 can access the Exness website without worrying about being blocked.

If blocked, install app 1.1.1.1 to access Forex websites like Exness
If blocked, install app 1.1.1.1 to access Forex websites like Exness

Advantages and disadvantages when Exness changed the domain name

Changing the new domain name of Forex exchanges when having problems is necessary. This is so that transactions on the exchange can take place smoothly and quickly. The advantages and disadvantages of changing domain names include:

Advantages when Exness changed the domain name

 • Avoid blocking access: When Exness is blocked in some countries, changing the domain name helps the exchange overcome the restriction and continue to provide services to users smoothly.
 • System upgrade: Changing the domain name is also an opportunity for the exchange to upgrade the system. Improve user experience and increase security for trading accounts on the exchange.
 • Market diversification: Through domain name change, this Forex exchange can expand its business to new markets. And attract many more customers to use the service.

Some disadvantages to note

Besides the above advantages, Exness changing domain names also causes some inconveniences for users:

 • Causes difficulty for users: Changing a new domain name can create trouble and difficulty for investors. Especially during the transition period from the old website to the new website. Users need to download and re-login to their account and use the Exness personal area to check the information again before they can proceed with normal transactions.
 • Risk of data loss: During the domain name change process, there is a risk of losing user data or personal information. Therefore, Exness is required to carry out the conversion process safely and carefully. Ensure all customer information and trading accounts are confidential.
 • Affects the reputation of the exchange: The process of changing domain names, if not managed well, will directly affect reputation. Reputation and customer trust on the exchange.     

Epilogue

In short, Exness changing the domain name is a necessary issue when unexpected problems occur. Exness changed domain name helps investors quickly get back into the rhythm of the bustling financial market, without missing out on opportunities to make profits in cases where the exchange is blocked, Exness has a technical error or the system is down for maintenance and upgrade system. Therefore, you can safely log in to your account at the new domain name, or you can contact Exness support to understand more about this issue.

Frequently asked questions?

Why did Exness change its domain name?

Exness changes domain names for many reasons. This includes avoiding blocking in certain countries, troubleshooting technical issues, or upgrading trading systems.

How to change the VPN to access the new domain name?

You can use a VPN app on your mobile phone to change your IP address and access a new domain. For computers and phones, try installing the 1.1.1.1 app to be able to access Exness as well as other blocked Forex websites.

What is the benefit of changing the domain name?

Changing the domain name can help the exchange avoid being blocked from access in certain countries. At the same time, improve the system and expand the business market.

FAQ

Mr. Peter

Mr. Peter

Share the article

Rate the article

5/5 – (2 votes)

Không. Exness là một trong những sàn Forex uy tín nhất hiện nay. Exness được cấp phép và quản lý bởi các cơ quan quản lý quốc tế hàng đầu như FSA, CBCS, FSC, FSCA, CySEC, FCA, CMA. Các cơ quan này sẽ chịu trách nhiệm quản lý và giám sát hoạt động của Exness. Bảo đảm tính minh bạch và an toàn tài chính.

Exness là một trong những sàn Forex uy tín và được ưu chuộng nhất hiện nay. Exness được thành lập năm 2008, có trụ sở chính tại: Số 1, Đường Siafi, Tòa nhà Porto Bello, Văn phòng 401 Thành phố Limassol, cộng hoà Séc – đất nước tập trung nhiều công ty tài chính lớn nhất thế giới. Exness được biết đến nhờ khả năng khớp lệnh nhanh chóng, an toàn, lịch sử giá minh bạch.

Mức nạp tiền tối thiểu của sàn Exness sẽ tùy thuộc vào mỗi loại tài khoản. Với tài khoản tiêu chuẩn, số tiền nạp tối thiểu phụ thuộc vào từng phương thức thanh toán, nhưng thông thường là 10$. Với tài khoản chuyên nghiệp, tiền nạp tối thiểu là 200$.

Sàn Exness áp dụng cơ chế rút tiền tự động nên việc xét duyệt và rút tiền cũng nhanh hơn các sàn khác. Hầu hết các giao dịch rút tiền tại sàn Exness đều được xử lý trong vài giây và bạn hoàn toàn có thể rút tiền vào cuối tuần.

Thời gian rút tiền Exness cụ thể như sau:

 • Rút tiền qua ví điện tử Skill, Neteller, Tether, USD Coin: thời gian xử lý tức thì.
 • Rút tiền qua Internet Banking, ngân lượng: trong vòng 24 giờ.

Bạn sẽ không nạp được tiền từ sàn Exness vì một trong các lỗi sau:

 • Tài khoản Exness chưa được xác minh
 • Nạp chưa đáp ứng đủ số tiền nạp tối thiểu.
 • Phương thức thanh toán giới hạn khoản tiền bạn nạp vào.
 • Phương thức thanh toán không hỗ trợ hoặc không khả dụng ở khu vực bạn sinh sống..

Bạn sẽ không rút được tiền từ sàn Exness vì một trong các lỗi sau:

 • Lỗi hệ thống đang bảo trì
 • Không đủ số tiền rút tối thiểu
 • Nạp và rút tiền không cùng phương thức
 • Tài khoản nhận tiền bị khóa
 • Thực hiện hai lệnh rút tiền cùng lúc….

Để giao dịch trên sàn Exness, bạn cần thực hiện theo các bước sau đây:

 • Bước 1: Đăng ký tài khoản Exness.
 • Bước 2: Nạp tiền vào tài khoản.
 • Bước 3: Đăng nhập tài khoản trên MT4/MT5
 • Bước 4: Tiến hành giao dịch.

     Advantages of Exness

 • Year of establishment: 2008
 • License: FSA, CySEC, FCA, FSC, FSCA, CBCS
 • Low commission fees
 • Leverage 1: infinity
 • Fastest deposit and withdrawal

Related articles

Exness logo
Enter partner code
14294088
for assistance

Get trading support tools.

Please leave your email address. We will send it to you within the next 48 hours.

Đăng ký nhận thông tin mới